Bemutatkozás

Kétségtelen, hogy a munka szerepének átalakulása a modernkori társadalmi változások egyik legfontosabb kérdése. Eddig nem készültek olyan történeti művek, amelyek hosszú időtartamú elemzés keretében, mikro- és makroszintű megközelítésben a politikai, gazdasági, társadalmi rendszerváltásokon átívelően vizsgálják a munka és a munkásság társadalomtörténetét a modernkori Magyarországon. Ennek a projektnek a keretében lényegében erre szeretnék kísérletet tenni. Egyfelől feldolgozzuk az egyik legnagyobb magyar nehézipari üzem, az Ózdi Kohászati Üzemek társadalmának a történetét XIX-XX. század fordulóján kibontakozó dinamikus fejlődéstől a XX. század végén bekövetkezett megszűnéséig, ezzel párhuzamosan vizsgáljuk egy kisebb település, Rudabánya bányásztársadalmának átalakulását is. Másfelől a kutatás bázisán létrehozva egy szélesebb kutatói hálózatot, ami átfogja az ipari munka társadalomtörténetét.

Konferencia felhívás - A munkáskultúra és az ipari táj átalakulása - munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Közép-Európában és Magyarországon

Az elmúlt évtizedek során a társadalmi struktúra a világ minden részén radikálisan megváltozott, a korábban meghatározó szerepet betöltő ipari munkásság társadalmi pillére eltűnőben, átalakulóban van. A poszt-indusztrializációs és globalizációs folyamatok következtében fejlett országokban mindenütt a szolgáltatás, a kereskedelem és a kommunikáció vált a legnagyobb foglalkoztató szektorrá, ezzel párhuzamosan a termelő kapacitások, a klasszikus a nagyipar jelentős része áttelepült a fejlődő vagy a fejletlen országokba.

Call for paper - Workers beyond Socialist Glorification and Post-Socialist Disavowal: New Perspectives on Eastern European Labour History

Call for papers Workers beyond Socialist Glorification and Post-Socialist Disavowal: New Perspectives on Eastern European Labour History University of Vienna, 24-27 May 2018 Studies of labour under state socialism increasingly question the historiographical clichés of East European workers. Scholars problematize the notion of workers as inherently combative and homogeneous historical actors, as victims of totalitarian states or alternatively, as accomplices in the preservation of the communist rule.

The 2nd European Labour History Network Conference will be held in Paris on November 2nd, 3rd and 4th, 2017

A European Labour History Network második konferenciájára 2017. november 2-4 között kerül sor Párizsban. A 24 szekcióban, három nap alatt több mint 500 előadás hangzik el. A konferencia részletes programja elérhető itt: https://elhn2017.sciencesconf.org/

A REWORK-OTKA kutatócsoport tagjai közül Kisőrsi Zsófia, Nagy Péter és Valuch Tibor tart előadást a konferencián.

Beszámoló az amszterdami International Institute of Social History honlapján a májusi, görögországi gazdaság és társadalomtörténeti konferenciáról

Report of 3rd International Conference in Economic and Social History

Between 24 and 27 May 2017 the 3rd International Conference in Economic and Social History “Labour History: production, markets, relations, policies (from the late Middle Ages to the early 21st century)” was held in Ioannina, Greece.

Organized by the Greek Economic History Association and the Department of History-Archaeology of the University of Ioannina, the conference was a significant event, bringing together 140 scholars from 20 countries, mainly Europeans. Historians, economists, social anthropologists, political scientists and sociologists, they were meeting together to present their research on labour history. The programme can be viewed here (link is external)

The conference aspired to examine the diverse and historically changing types of labour in different geographical areas and state forms, from the Middle Ages to the present day, as well as the perceptions and redefinitions of labour across different systems of political economy. Even though there wasn’t strict geographical limitation, the aim of the conference was to bring to the foreground relevant research carried out for the Mediterranean and the Balkans. The conference revolved around four thematic axes: a) labour in production; b) labour markets; c) labour relations and d) labour policies. Comparative approaches at a national, regional or international level on history, historiography, the theory of labour relations and the history of political economy were welcomed. Viewpoints exploring the role of gender age, ethnicity, race and family in the historical formation of the division of labour, labour relations, labour markets, labour policies and workers’ experiences were also welcomed.

The conference programme was very rich with 30 sessions, one roundtable and two keynote lectures, by Marcel van der Linden on trends in global labour history (“Labour history goes global”) and by Touraj Atabaki on “Workers, class and revolutions in 20th century Iran”.

Munkástörténet-írás - Tematikus összeállítás a Múltunk 2017/2. számában

Munkástörténet-írás címmel jelent meg hét írásból álló tematikus blokk Valuch Tibor szerkesztésében, a Múltunk politikatörténeti folyóirat 2017/2. számában. A tanulmányok szerzői, Acsády Judit, Grexa Izabella, Várkonyi-Nickel Réka, Kiscsatári Mariann, Alabán Péter, Majtényi György és Valuch Tibor az MTA TK PTI-ben működő REWORK-OTKA kutatócsoport belső tagjai, illetve külső kutatói. A folyóirat elérhető print verzióban és a http://www.multunk.hu/ weboldalon is.

Munkások'56

Megjelent az 1956-os Intézet 2017-es évkönyve. A Rainer M. János és Valuch Tibor által szerkesztett, Munkások '56 című kötetben Alabán Péter, Bartha Eszter, Bódy Zsombor, Kiss András, Nagy Péter, Papp Andrea, Rainer M. János, Somlai Katalin,Szegő Iván Miklós, Valuch Tibor és a közelmúltban elhunyt Varga László tanulmányai olvashatóak.

Címkék: 

Oldalak