Alabán Péter

Alabán Péter (1979), történész, középiskolai tanár

Tanulmányait a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte történelem szakon „Összehasonlító regionális társadalomtörténet” szakirányon (1997-2002), majd területfejlesztési szakirányt végezve szociológia szakos diplomát is szerzett 2006-ban. Aktív pedagógusként 2002 óta tevékenykedik középfokú oktatási intézményben, történelem és társadalomismeret tantárgyakat tanítva, amely évek alatt a „Szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető” végzettséget is megszerezve igazgatóhelyettesi, majd tagintézmény-vezető munkakört is betöltött. Két éven keresztül (2011-2013) külsős újságírója volt az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.-nek és a helyben megjelenő Ózdi Körkép című lapnak.

2012 és 2015 között az egri – akkori nevén – Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájában elvégezte a „Magyarország története 1918-tól napjainkig” című doktori programot, ahol 2015 szeptemberében abszolutóriumot szerzett. 2001 óta rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban, írt több könyvfejezetet, recenziót, több alkalommal volt helytörténeti kiadványok szerzője, illetve a Studia Barkonum című sorozat lektorált írásait tartalmazó kötetek szerkesztője. 2010-ben Domaháza községről önálló kötetet jelentetett meg korábbi falutörténeti kutatásainak összefoglalásaképpen, nagy munkát fektetve a település bibliográfiájának és filmográfiájának összeállításához is.

Munkásságát 2016-ban az Országos Honismereti Szövetség Dicsérő Oklevél elismerésben részesítette. Kutatásai főként az iparosítás társadalmi hatásait, az átalakuló paraszti és ipari munkás társadalmat vizsgálják az egykori Ózdi Kohászati Üzemek vonzáskörzetében, egyes volt bányászkolóniákon és az Ózd környéki, sokáig zárt közösséget alkotó, gazdag történelmi és néprajzi múlttal rendelkező falvakban, ugyanakkor kitérnek egy „újabb törésvonal” mentén a rendszerváltozás következményeire, válságjelenségeire és társadalmi hatásaira. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület tagjaként több alkalommal tartott mind az oktatás, mind a társadalomtörténet területéről előadásokat a kör konferenciáin és más rendezvényeken, fórumokon. A kutatócsoport tagjaként a 20. század második felének, valamint az ezredforduló időszakának legfontosabb társadalmi kérdéseit kívánja feltárni részben történettudományi, részben szociológiai módszerekkel.

Publikációk:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10039480