Kisőrsi Zsófia

Utoljára frissítve: 2017.04.18.

SZEMÉLYES ADATOK
Név: Kisőrsi Zsófia
Születési adatok: 1992.03.12. Szombathely
Cím: 9700 Szombathely, Négyesi út 3/a
Telefon: +36309619590
E-mail cím: kisorsizsofia@gmail.com; kisorsi.zsofia@tk.mta.hu

TANULMÁNYOK
Dátum: 2016–
Végzettség szintje: teljes idejű nappali tagozatos PhD hallgató
Oktatási intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola Atelier: Európai Historiográfia és Társadalomtörténet oktatási program
Témavezető: Dr. Klement Judit
(egyetemi adjunktus, ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszék)

Dátum: 2014-2016
Végzettség megnevezése: okleveles történész
Végzettség minősítése: kiváló minősítésű diploma
Oktatási intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Modernkori magyar történelem M.A. szakirány
Témavezető: Prof. Dr. Varga Zsuzsanna
(egyetemi tanár, ELTE BTK ÚJ- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)

Dátum: 2015-2016. téli félév
Végzettség megnevezése: nappali tagozatos, Erasmus+ ösztöndíjas hallgató
Oktatási intézmény: Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften Global History M.A.

Dátum: 2012-2014
Végzettség megnevezése: nappali tagozatos hallgató
Oktatási intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika alapszak

Dátum: 2011-2014
Végzettség megnevezése: történelem alapszakos bölcsész
Végzettség minősítése: kiváló minősítésű diploma
Oktatási intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem alapszak
Témavezető: Prof. Dr. Varga Zsuzsanna
(egyetemi tanár, ELTE BTK ÚJ- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)

Dátum: 2007-2011
Végzettség szintje: gimnáziumi érettségi
Oktatási intézmény: Nagy Lajos Gimnázium-Szombathely

MUNKAHELY
Dátum: 2016-
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Intézmény: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet

KUTATÓCSOPORT
2016-2019

OTKA (116625)
Munkás - társadalom-történet - a munka és a munkásság modernkori társadalomtörténete Magyarországon Közép-Európai kitekintéssel. Vezető kutató: Dr. Valuch Tibor

NYELVTUDÁS
Komplex, felsőfokú angol nyelvvizsga (2016)

KUTATÁSI TERÜLET

1945 utáni vidéki társadalomtörténet, az ingázók társadalomtörténetének vizsgálatára koncentrálva.

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA (OTDK)
2015.04.08-10.
XXXII. OTDK Humán tudományi szekció,38. tagozat: Magyar gazdaság-, társadalom- és életmód a 20. században
A Szombathelyi Cipőgyár ingázói a hatvanas években című dolgozat. II. hely

ÖSZTÖNDÍJAK

2015/2016. őszi félév
Erasmus+ Ösztöndíj

2014/2015. tanév
ELTE EHÖK Tudományos Eredmények Alapján Adható Ösztöndíj

2013/2014. tanév
Köztársasági Ösztöndíj

2013/2014. tavaszi félév
ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj

2013/2014. őszi félév
ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj

2012/2013. tavaszi félév
ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj

PUBLIKÁCIÓK

2016
„Közelebb kerül a falu a városhoz.” A szabadidő eltöltésének lehetőségei Vas megye falvaiban a hatvanas évek elején. In: Papp István-Tóth Árpád (szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. (Rendi társadalom – polgári társadalom 28.) 569-581.

2015
Osztályok között elveszve? A köztes létállapot fogalmának alkalmazása
a Kádár kori ingázók mentalitásának kutatásában. AntroPort Lapozó 1. 1-7.

2014
„A suszter mit értett ahhoz, hogy hogyan kell szántani?” Városi agitátorok Vas megye falvaiban az utolsó kollektivizálási hullám idején. Első Század(13) 1. 55-87.

 „Nem is volt korzó se, meg sörözni se tudtak menni. Miből? Meg sör se volt!” Szabadidő, szórakozás, pihenés a hatvanas évek elején. Első Század(13) 3. 77-94.

„Engem nem érdekelt a párt, mi mentünk ki a hegyre dolgozni.” Falusi származású tűzőnők a szombathelyi cipőgyárban. 1. rész. Vasi Szemle(LXVIII.) 5. 600-610.

„Engem nem érdekelt a párt, mi mentünk ki a hegyre dolgozni.”Falusi származású tűzőnők a szombathelyi cipőgyárban. 2. rész. Vasi Szemle(LXVIII.) 6. 689-699.

2013
Munkahely és/vagy életformaváltás a Kádár-korszakban, Falusi nők a Szombathelyi Cipőgyárban. Első Század (12) 2. 47
-69.

ELŐADÁSOK

2016

Se nem szocialista, se nem deviáns, se nem munkás
A normán innen és túl
Történeti Kollégium konferenciája
Budapest, 2016. március 7-8.

Ingázás. Kollektív dilemmák beszélgetéssorozat. Kerekasztal beszélgetés Sík Endrével, Kisőrsi Zsófiával, Soltész Bélával.
Gólya.
Budapest, 2016. szeptember 6.

„És akkor a papa elment a Cipőgyárba, és ott a főnököket hordta”. Egy ingázó feleségének társadalmi helyzete és megítélése a hatvanas évek első felében
1956 és a szocializmus: válság és újragondolás konferencia
Eger, 2016. szeptember 8–10.

2015

A kétlakiság-fogalom problematikája a Kádár-korszak tudományos diskurzusában.
Egy másik Kelet-Európa. Konferencia Mark Pittaway (1971-2010) angol történész emlékére.
Budapest, 2015. február 18-19.

A Szombathelyi Cipőgyár ingázói a hatvanas években
Történeti Kollégium előadása (ELTE BTK Történeti Intézet)
Budapest, 2015. április 3.

A Szombathelyi Cipőgyár ingázói a hatvanas években
XXXII. OTDK, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Budapest, 2015.április 9.

Falufiatalítás? Népművelési törekvések Vas megye falvaiban a hatvanas években
Történeti Kollégium előadása (ELTE BTK Történeti Intézet)
Budapest, 2015. április 17.

„Még nem ipari munkás, de már nem is régi falusi szemléletű”
 Ingázók a Kádár-korszakban.
Szimbiózis Kulturális Antropológiai Fesztivál
Budapest, 2015. április 24-25.

The identity of Hungarian Commuters
Common History and Society in the Post-Habsburg States.
Conference of International Students of History Association.
Balatonakali, 2015. augusztus 23-26.

2014

The Identity of First Generation Factory Workers.
Conference of International Students of History Association.
Budapest, 2014. április 14-19.

Falusi nők a Szombathelyi Cipőgyárban.
Nagy Lajos Gimnázium.
Szombathely, 2014. április 9.

„Közelebb kerül a falu a városhoz”
A szabadidő eltöltésének lehetőségei Vas megye falvaiban a hatvanas évek elején. 
Hajnal István Kör 2014. évi konferenciája.
Eger, 2014. augusztus 28-30.

Analysis of Interview Data: What was the Key of Hungarian Cooperatives Success?
Conference of International Students of History Association.
Pula, 2014. szeptember 29.-október 3.

Falusi származású munkásnők értékrendszere életút-elbeszéléseik alapján.
A társadalmi nemek és a történetírás.
Történeti Kollégium (ELTE BTK Történeti Intézet) konferenciája.
Budapest, 2014. november 5.

2013

The Change of Working Conditions and Lifestyle in the Kádár-Era.
Country Women in the Factories.
Conference of International Students of History Association.
Berlin, 2013. július 15-21.

Forced Collectivization Campaigns in Hungary.
Conference of International Students of History Association.
Helsinki, 2013. december 30.-2014. január 3.

TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

2016

Konferencia szervezése
A normán innen és túl. Történeti Kollégium konferenciája.
Budapest, 2016.03.7-8.

Szekcióvezetés konferencián
Ingázás a város és agglomerációja között a Kádár- korban.1956 és a szocializmus: válság és újragondolás konferencia.
Eger, 2016. szeptember 8–10.

2015

Szekcióvezetés konferencián
Liminal states. Common History and Society in the Post-Habsburg States.

Conference of International Students of History Association.
Balatonakali, 2015. augusztus 24.

Cross-border regions. Common History and Society in the Post-Habsburg States. Conference of International Students of History Association.
Balatonakali, 2015. augusztus 25.

2014

Nemzetközi konferencia szervezése

25th ISHA Annual Conference. Images of the Other: Relations between Western and Central-Eastern Europe in History.
Budapest, 2014. április 14-19.

Szekcióvezetés konferencián

Gender, Identities, Everyday Life. Conference of International Students of History Association.
Budapest, 2014. április 14-19.

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

2015-
Történeti Kollégium (ELTE BTK Történeti Intézet)
titkár

2014-
Történeti Kollégium (ELTE BTK Történeti Intézet)
tag

2012-
International Students of History Association Budapest
tag

Letöltés: