Nagy Péter

Nagy Péter (1988)

Történész. Történelem-levéltár szakirányú alapszakos diplomáját a Miskolci Egyetemen szerezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem mesterszakát, a gazdaság – és társadalomtörténet specializációt végezte el. PhD-oklevelét 2015-ben kapta meg az Eszterházy Károly Főiskolán. Kutatási területe az ipari társadalom társadalomtörténete a dualizmustól a 20. század végéig, publikációi is ebben a témában jelentek meg.

A Rework munkacsoportban a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. társadalmával és mindennapi életével foglalkozik a késő dualizmustól az államosításig. Ezen belül a vállalat ózdi és borsodnádasdi üzemeire, s azon belül annak munkásságára fókuszál, melyben a társadalmi rétegződés mellett foglalkozik a rekrutáció, az oktatás, a presztízs, a jövedelem, az életstratégiák kérdésével, valamint az életmód (táplálkozás, öltözködés, lakberendezés) és a művelődési viszonyok problémaköreivel is. Emellett vizsgálja a gyári szociálpolitika kérdését, s azt is elemzi, hogy mennyire volt ez egyedi ebben az időszakban, s hogy a munkásság mentalitása, politikai szimpátiái milyen jellemzőket és eltérő jegyeket mutatnak.

E-mail: nagypeter.uraj@gmail.com
Publikációk:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10032958